LMI Polska

LMI

Kim jesteśmy ...

Firma Leadership Management International (LMI) została utworzona w 1966 roku przez Paul’a J.Meyer’a, LMI jest ukierunkowana na poprawę efektywności działania organizacji poprzez rozwój ludzi,

LMI jest reprezentowana w ponad 60 krajach, na wszystkich kontynentach. W ostatnich latach organizacja osiąga corocznie dwucyfrowy wzrost, a od początku swojej historii obsłużyła już ponad milion klientów. W Polsce LMI działa od 2004 roku poprzez partnerów biznesowych.

 

... i co robimy

Od prawie 40 lat, LMI przyczynia się do rozwoju efektywności różnorodnych organizacji biznesowych i sektora publicznego. Oferuje programy, których celem jest umożliwienie ich uczestnikom wglądu we własną efektywność oraz udostępnienie narzędzi do jej zwiększania po to, aby lepiej i skuteczniej wykorzystywać własny czas i potencjał.

 

Musimy się zmieniać

Rozwój kompetencji technicznych polega na nauce metodologii i techniki. Rozwój kompetencji przywódczych i zarządczych dotyczy zmiany nawyków i zachowań. Aby poprawić się i rozwinąć musimy wykształcić i utrwalić nowe nawyki i zachowania, osiągnąć nowe rezultaty.

 

Zmiana wymaga czasu

Zmiana wymaga konsekwentnego działania metodą “małych kroków”. Jeżeli chcemy zmienić zbyt wiele rzeczy naraz, czeka nas nieuchronna porażka. Doświadczyliśmy, że wprowadzenie zmiany wymaga czasu i skoncentrowania się na rzeczach najważniejszych.

 

Życie to więcej niż tylko praca

Rozwój i wykorzystanie pełnego potencjału dotyczy wszystkich dziedzin życia, nie tylko pracy. Ponieważ praca angażuje większość naszego czasu, fakt ten musi być zrównoważony poprzez zwrócenie uwagi na wszystkie dziedziny życia.

 

Nasz cel to: Osiągnięcie dla naszych klientów wymiernych rezultatów poprzez rozwój ich zdolności i umiejętności przywódczych.

Centrum Funduszy Europejskich '2004 - O autorach