LMI Polska
O nas
LMI
Program "Efektywność Własna" (kopiuj 1)
Inżnier Jutra
Kontakt

O nas

 

We współczesnym podejściu do zarządzania organizacjami panuje coraz powszechniejsze przekonanie o decydującym znaczeniu i roli czynnika ludzkiego.

"Kapitał ludzki" jest pojęciem oznacząjcym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości. Kapitał ludzki określa zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań. "Zarządzanie kapitałem ludzkim" musi być zatem procesem dynamicznym, ukierunkowanym na permanentny rozwój pracowników.

Stawiając sobie za cel sprostanie ww. wyzwaniom w 2004r. stworzyliśmy firmę Leadership Development. Jako partnerzy biznesowi międzynarodowej firmy Leadership Managament International oferujemy na rynku licencjonowane programy szkoleniowe autorstwa Paula J. Mayer’a, jednego z wiodących autorytetów w dziedzinie wyznaczania celów, motywacji, zarządzania czasem, przywództwa oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

Nasze działania wyznacza misja motywowania ludzi do rozwoju i optymalnego wykorzystania tkwiących w nich możliwości. Dbamy o harmonijny rozwój pracowników, dążąc do uwolnienia ich pełnego potencjału, a tym samym do zwiększenia efektywności zespołu i organizacji, których są członkami. Punktem wyjścia do poprawy funkcjonowania jakiegokolwiek obszaru działalności jest zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń. Tajemnica programów LMI tkwi zatem w przesunięciu akcentu z wiedzy na postawy i nawyki. Programy jakie oferujmy pomagają w dokonaniu zmian w sposobach działania, tak by pracownicy efektywniej wykorzystując czas podnosili swoją wydajność. Człowiek może być długotrwale efektywny tyko wtedy, gdy czerpie zapał i energię do pracy ze swojego wnętrza.

 

Zapraszamy do współpracy.

Nasz cel to: Osiągnięcie dla naszych klientów wymiernych rezultatów poprzez rozwój ich zdolności i umiejętności przywódczych.

Centrum Funduszy Europejskich '2004 - O autorach