Centrum Funduszy Europejskich
Aktualności
Szkolenia
Doradztwo
Jak pozyskać dotacje unijne
O nas
Kontakt

Szkolenia

Pełna informacja na temat obszarów dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Szkolenie niezbędne dla wszystkich podmiotów z regionu, planujących w okresie programowania 2007 - 2013 ubieganie się o dotacje.

Teoria i praktyka na temat aplikowania o dotacje na projekty szkoleń, podnoszących kwalifikacje pracowników przedsiębiorstw.

Poznanie zasad umożliwiających opracowanie dobrego biznes planu oraz nabycie praktycznych umiejętności jego tworzenia.

 

Szkolenie ma na celu przedstawienie wszystkich zasad wdrażania funduszy strukturalnych na lata 2007 - 2013

Podczas szkolenia omawiane będą możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury oraz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie dotyczy w szczególności pozyskiwania wciąż dostępnych dotacji na udział w targach i misjach gospodarczych w ramach SPO WKP 2.2.2

Omówienie źródeł wsparcia dla Służby Zdrowia w ramach Funduszy Strukturalnych i Phare na rok 2005.

Poruszane kwestie koncentrować się będą wokół zakresu i możliwości aplikowania przez instytucje o dofinansowanie szkoleń. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z przykładowym wnioskiem o dotację z SPO RZL 2.3 oraz nabyć umiejętności samodzielnego sporządzania dokumentacji aplikacyjnej ...

O nas

Logo Centrum Funduszy Europejskich

Wiemy, jak Cię przygotować, abyś mógł pozyskać środki na rozwój!

Pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom samorządowym i organizacjom społecznym w skutecznym korzystaniu z funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej i innych dostępnych źródeł finansowania.

Centrum Funduszy Europejskich '2004 - O autorach