Centrum Funduszy Europejskich

O nas

Centrum Funduszy Europejskich (CFE) zostało utworzone przez grono osób od lat zajmujących się projektami mającymi na celu rozwój i doskonalenie działalności przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Jednym z powodów utworzenia CFE była chęć wsparcia inicjatyw społecznych rodzących się na terenie Dolnego Śląska oraz sąsiednich województw w zakresie wykorzystania szans rozwoju regionu, jakie tworzy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.


Doświadczenie krajów, które wcześniej przystąpiły do UE wykazuje, że skuteczne korzystanie z funduszy pomocowych wymaga zaangażowania w budowanie świadomości potencjalnych beneficjentów tych funduszy oraz wykształcenia szerokiego grona specjalistów do pozyskiwania środków pomocowych. Według prognoz, aby należycie wykorzystać dostępne fundusze, Polska powinna wykształcić w krótkim czasie około 200 tysięcy specjalistów, którzy staną się partnerami:

  • jednostek samorządu terytorialnego
  • sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  • organizacji pozarządowych

CFE, w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie, włączyło się w proces budowania w regionalnej społeczności wiedzy i doświadczenia w zakresie Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych, oferując bogaty zakres profilowanych szkoleń, warsztatów i usług doradczych.

Nasza siedziba

Centrum Funduszy Europejskich
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a
(budynek Europeum)

tel.: +48 (71) 378 52 89

faks: +48 (71) 378 52 86

e-mail: biuro@cfeu.pl

Centrum Funduszy Europejskich '2004 - O autorach