Centrum Funduszy Europejskich
Aktualności
Szkolenia
Doradztwo
Jak pozyskać dotacje unijne
O nas
Kontakt

Szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, działających na Dolnym Śląsku - małych i średnich przedsiębiorców, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, służby zdrowia. Obejmuje prezentację osi priorytetowych RPO wraz ze wskazaniem uprawnionych beneficjentów oraz możliwych typów projektów.

Szkolenie umożliwi nabycie kompleksowej wiedzy na temat projektów, jakie można zgłaszać do dofinansowania w ramach RPO - z dziedziny ochrony zdrowia, przedsiębiorczości edukacji i kultury. Doskonale przygotowuje do kolejnego okresu programowania 2007 - 2013 - pozwoli na opracowanie koncepcji inwestycji, zgodnych z wytycznymi i celami programu. 

 

Miejsca i terminy szkoleń:
Cena szkolenia:
490 zł
490 zł W cenie materialy szkoleniowe, certyfikat, poczęstunek
Więcej informacji:
-
Centrum Funduszy Europejskich '2004 - O autorach