Centrum Funduszy Europejskich
Aktualności
Szkolenia
Doradztwo
Jak pozyskać dotacje unijne
O nas
Kontakt

Szkolenie

Prace nad programem Kapitał Ludzki są coraz bardziej zaawansowane. Obecnie zatwierdzane są kryteria oceny projektów, znany jest już wstępny projekt wniosku o dofinansowanie. Dlatego warto już dziś poznać zasady aplikowania o dotacje, by jak najlepiej przygotować się do pozyskiwania dotacji na szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności pracowników.

Dlatego Centrum Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza na szkolenie "Program Kapitał Ludzki - szansą rozwoju kompetencji Twoich pracowników".

 

Szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną i warsztatową - praktyczną. W pierwszej części uczestnicy zapoznają się z zasadami programu Kapitał Ludzki, typami projektów, jakie mogą być zgłaszane do dofinansowania, kategoriami kosztów kwalifikowanych. Druga część - praktyczna - to zaprezentowanie wzorów dokumentów, stosowanych w procesie aplikacyjnym i praca nad stworzeniem koncepcji projektu.

 

 

Bliższe informacje pod numerem telefonu 071/378 52 89 lub pod adresem e - mail biuro@cfeu.pl

 

 

Miejsca i terminy szkoleń:
Cena szkolenia:
490 PLN
370 PLN - cena promocyjna, w przypadku zgłoszenia na 7 dni przed terminem szkolenia. W cenie materiały, szkoleniowe, certyfikat, poczęstunek.
Więcej informacji:
-
Centrum Funduszy Europejskich '2004 - O autorach