Centrum Funduszy Europejskich
Aktualności
Szkolenia
Doradztwo
Jak pozyskać dotacje unijne
O nas
Kontakt

Wiadomość

Do 27 października 2007 r. można kierować uwagi na temat projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Prace nad wstępnym projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) RPO WD zostały zakończone. Obecnie dokument jest przedmiotem konsultacji społecznych. Do 27. 10. 2007 r. poprzez stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego można zgłaszać uwagi na temat zapisów dokumentu.

 

Uszczegółowienie precyzuje zapisy poszczególnych osi priorytetowych wskazując na poziom dofinansowania, maksymalne kwoty dotacji oraz typy projektów, jakie będą mogły być zgłaszane do dofinansowania.

 

Projekt uszczegółowienia oraz więcej informacji na stronie poświęconej RPO WD: www.rpo.umwd.pl

O nas

Logo Centrum Funduszy Europejskich

Wiemy, jak Cię przygotować, abyś mógł pozyskać środki na rozwój!

Pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom samorządowym i organizacjom społecznym w skutecznym korzystaniu z funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej i innych dostępnych źródeł finansowania.

Centrum Funduszy Europejskich '2004 - O autorach