Centrum Funduszy Europejskich
Aktualności
Szkolenia
Doradztwo
Jak pozyskać dotacje unijne
O nas
Kontakt

Wiadomość

Kolejny Program Operacyjny zatwierdzony przez Komisję Europejską

20 września 2007 r. odbyło się ostatnie spotkanie negocjacyjne na temat zapisów programu Infrastruktura i Środowisko. Jest to dotychczas największy z negocjowanych programów operacyjnych, zakładający wykorzystanie środków z budżetu Wspólnoty. W ramach programu wspierane będą duże inwestycje z zakresu ochrony środowiska, transportu, kultury i ochrony zdrowia, a także projekty dotyczące szkół wyższych.

 

W trakcie negocjacji uzgadniano m. in. zagadnienia związane z nazwami poszczególnych priorytetów, ich opisem, a także komplementarnością z innymi programami operacyjnymi. Uwzględniająca postanowienia negocjacji poprawiona wersja programu raz jeszcze trafi do Komisji Europejskiej, która - najprawdopodobniej na początku października - ostatecznie zatwierdzi program.

 

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl

O nas

Logo Centrum Funduszy Europejskich

Wiemy, jak Cię przygotować, abyś mógł pozyskać środki na rozwój!

Pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom samorządowym i organizacjom społecznym w skutecznym korzystaniu z funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej i innych dostępnych źródeł finansowania.

Centrum Funduszy Europejskich '2004 - O autorach