Centrum Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

szkolenie dofinansowane

EFEKTYWNOŚĆ WŁASNA - innowacyjny program

szkoleniowy dla kadr zarządzających

 

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających. Szkolenie "Efektywność własna" przyczyni się do osiągnięcia wymiernych rezultatów biznesowych poprzez rozwój kompetencji menedżerskich oraz osiągnięcie optymalnej efektywności kluczowych osób i zarządzanych przez nich zespołów

 

W projekcie weźmie udział 38 osób z kadry kierowniczej dolnosląskich przedsiebiorstw. Uczestnikami będą osoby, które osiągnęły już zawodowy i życiowy sukces, jednakże w obliczu nowych wyzwań biznesowych decydują się na podniesienie swojej efektywności,  a przez to przyczynią się o poprawy konkurencyjności swoich przedsiębiorstw.

 

W trakcie 35 godzin zajęć grupowych i 5 godzin zajęć indywidualnych - uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności w zakresie:

  • zarządzania czasem poprzez zastosowanie kart ewidencji czasu pracy
  • zarządzania informacją i radzenia sobie z zakłóceniami komunikacyjnymi
  • poświęcania swojego czasu tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie
  • motywowania i rozwijania zespołu pracowników
  • kierowania się celami w działaniu
  • właściwego wykorzystania  energii płynącej z osiągniętych sukcesów
  • kształtowania nowych postaw i zmieniania przyzwyczajeń

 

"Efektywność własna" jest licencjonowanym szkoleniem menedżerskim międzynarodowej firmy Leadership Management International. Centrum Funduszy Europejskich -  business partner LMI - jest jedną z pierwszych firm  w Polsce oferującą to szkolenie.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskigo Funduszu Społecznego

Poziom dofinansowania:

- 80% dla małych i średnich przedsiębiorstw

- 60% dla dużych przedsiębiorstw

 

Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego:www.parp.gov.pl/efsogolne.html lub www.efs.gov.pl

O nas

Logo Centrum Funduszy Europejskich

Wiemy, jak Cię przygotować, abyś mógł pozyskać środki na rozwój!

Pomagamy przedsiębiorcom, instytucjom samorządowym i organizacjom społecznym w skutecznym korzystaniu z funduszy pochodzących ze środków Unii Europejskiej i innych dostępnych źródeł finansowania.

Centrum Funduszy Europejskich '2004 - O autorach